Adolescenti

Kurz pro rodiče dětí ve věku od 13 do 16 let

V tomto kurzu rodiče objevují hodnotu svých dospívajících dětí a učí se, jak efektivně komunikovat v krizových situacích. Kromě toho budu analyzovat společenské tendence, které hluboce ovlivňují vývoj křehké osobnosti jejich adolescentů.

​Mezi témata kurzu Adolescenti patří:

 • Krize a výzvy období dospívání
 • Růst osobnosti a temperament dospívajících
 • Odpovědnost a autorita a disciplína
 • Sexualita v době dospívání
 • Využívání volného času
 • Sebeúcta
 • Poznávání hodnot dospívajících
 • Víra dospívajících v sekulární době

​​

Průběh kurzu

 

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.

U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.
 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.
 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor ProFamilia.

 

Kurz Adolescenti je složen z jednoho pilotního a sedmi dalších případů.