Manželská láska

Kurz pro manželské páry

Motto: Nejlepší, co můžeme udělat pro své děti, je milovat svou manželku/ svého manžela.

Kurzy jsou určené manželským párům, které chtějí zlepšit své celoživotní poslání – být dobrým manželem,
manželkou.


Cílem kurzů je prohloubit a pochopit manželskou lásku ve všech jejích etapách a „profesionalizovat“
úlohu rodiče. Této profesionality dosáhneme, jestliže rodině přiznáme takovou důležitost, jakou si zaslouží.
Zdokonalování manželství a profesionalizace role rodiče je vždy společná cesta, proto je nevyhnutelnou podmínkou, aby se celého kurzu účastnili oba manželé.

Náplň kurzu

Manželství otevírá člověku nové perspektivy a pomáhá mu objevovat krásu a velikost povolání zaměřeného k lásce a ke službě životu.


Harmonické manželství nepřichází samo. Musí se na něm neustále pracovat. Ani výchova dětí není možná
bez budování a prohlubování manželského vztahu. Děti mohou mít šťastný domov, který potřebují
k růstu, jedině tehdy, když manželství jejich rodičů dobře funguje. A to může být pouze v takovém
případě, že se v něm oba manželé cítí spokojení a jsou schopni žít ve vzájemné velkorysosti.


Manželské páry, které se účastní tohoto kurzu, mají příležitost v přátelské atmosféře poznat aktuální stav
svého manželství, zlepšit se jako lidé i jako manželé, a tím zvýšit kvalitu svého manželského života.

Kurz probíhá formou pěti volně navazujících setkání a jednoho úvodního, na kterém je možné se blíže
seznámit s metodologií kurzu a s jeho základními principy.


Základem jednotlivých setkání je analýza pěti případových studií, které jsou tématicky zaměřené na různé oblasti manželského života.


Témata jednotlivých setkání


1. Pouto lásky

 • Lidská láska

 • Od „já“ k „my“

 • Manželská věrnost a krize

2. Lidská sexualita

 • Muž a žena jako manželé

 • Odlišné a doplňující se - ženská a mužská přirozenost

 • Lidská sexualita - zodpovědné rodičovství

3. Komunikace v manželství

 • Komunikace v páru

 • Faktory obohacující komunikaci

 • City a emoce

 • Vztah a důvěra


4. Rodina a práce

 • Rovnováha - kariéra a rodina

 • Cíle - kariéra versus rodina

 • Organizace domácnosti a finance

 • Osobní úspěch


5. Rodinný život

 • Společný život v rodině - utváření domova

 • Zvyky a tradice - každodenní život a zábava

 • Určování priorit

 • Manželská láska - vzájemný vztah

Průběh kurzu

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor ProFamilia.

Naše další kurzy
První kroky
První kroky
První písmena
První písmena
Adolescenti
Adolescenti
Show More
Nejčastější otázky ke kurzům

PROFAMILIA

Fügnerova 766/6, 767 01 Kroměříž 

https://www.facebook.com/profamilia.cz

©2017