Nejčastější otázky

Komu jsou kurzy určeny?

Všem manželským párům, kterým záleží na rozvoji jejich rodiny, dětí a osobním růstu, a kteří hledají nástroje pro zlepšení rodičovského a manželského poslání.

Jaký je cíl kurzů?

Cílem kurzů je "profesionalizace" úlohy rodičovství. Profesionalita vycházející z pochopení zodpovědnosti, svobody a lásky, které dávají rodině takovou důležitost, jakou si zaslouží. Oba manželé dostávají v kurzech formaci, aby se z nich stali lepší profesionálové v jejich poslání rodičů. Rodinné programy jim dávají k dispozici poznatky a nástroje k dosažení rodinného štěstí.

 

Co je náplní kurzů?

Kurzy pořádané spolkem ProFamilia jsou koncipované v souladu s různými vývojovými stádii dětí. Poskytují vědomosti o klíčových pedagogických oblastech a základních návycích, které by si měly děti osvojit.

Kurzy jsou založené na metodě case study, metodě případových studií, kdy účastnící se páry ve čtyřech fázích analyzují aktuální fiktivní případy. 

Jak dlouho kurzy trvají?

Kurzy se skládají z několika setkání. V případě kurzu První kroky se jedná o osm setkání, v případě kurzu Manželská láska a První písmena o pět. Periodicita se různí, naše momentální praxe je jednou za tři týdny (Čechy) nebo jednou za dva týdny (Morava). Pro každý kurz je stanovený koordinátor, se kterým je možné dohodnout změnu.

Je možné zajistit hlídání dětí v průběhu setkávání?

Při setkání velké skupiny zajišťujeme hlídání dětí.  

Jaké jsou hlavní požadavky pro účast v kurzu?

Je důležité, aby manželé cítili spoluzodpovědnost a potřebu jak rozvoje své manželské a rodičovské úlohy. Jedině tehdy, když mají společné cíle, mohou jako rodina kráčet kupředu. To je také důvod, proč se od manželů vyžaduje, aby se kurzů účastnili oba. 

 

Kdo zabezpečuje výuku na kurzech?

Moderátory jsou nejčastěji rodiče, kteří jsou už sami absolventy kurzu. Moderátor se specializuje na konkrétní případ, což umožňuje hlubší a kvalitnější práci s účastníky. Naší snahou je, aby výběr moderátorů odpovídal jejich osobnostním předpokladům pro vykonávání této úlohy. Je též naší snahou zabezpečit pro moderátory další vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich dovedností.

 

Jsou kurzy zadarmo?

Moderátoři vykonávají svoji službu bez nároku na odměnu. Příprava kurzů však vyžaduje náklady na pracovní materiály a organizační zabezpečení kurzů. Z tohoto důvodu jsou kurzy zpoplatněné.

Máte jiný dotaz?