První kroky

Kurz pro rodiče dětí ve věku od 0 do 4 let

Motto: Nejdůležitější profesí je rodičovství.

Rodičům může občas připadat, že výchova dětí je úkol nad jejich síly. Jiní naopak věří, že se jim podaří vychovat své děti, aniž by se o dobrou výchovu museli nějak více snažit.


Pravdou je, že výchova je náročný a prvořadý úkol každého otce a každé matky. Řadu výchovných prvků
je však možné si usnadnit, pokud se rodiče snaží nad výchovou přemýšlet a převzít ověřené principy
od jiných. 


Každé dítě je jiné. Každé dítě má jiné rodiče a vyrůstá v jiném prostředí. Proto nelze stanovit univerzální
řešení a výchovnou metodu, i když jisté výchovné zásady existují. Jsou jimi např. společné řešení
problémů dětí, individuální přístup ke každému z nich, láska a úcta k nim, a to již v prvních měsících jejich života.

 

Náplň kurzu

Kurz První kroky je primárně určen pro rodiče dětí ve věku od 0 do 4 let. Užitečný však může být i pro rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě ve věku do 10 let.


Kurz probíhá formou osmi volně navazujících setkání, z nichž každé je tématicky zaměřeno na různé oblasti
výchovy dětí.


Témata jednotlivých setkání

 • Klíčové aspekty rozvoje dítěte

 • Rodinné prostředí

 • Temperament a dědičnost

 • Komunikace mezi manžely

 • Sourozenecké vztahy

 • Význam hry v životě dítěte

 • Rozvoj disciplíny a vůle

 • Výchova k empatii

Průběh kurzu

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor ProFamilia.

Naše další kurzy
První písmena
První písmena
Manželská láska
Manželská láska
Adolescenti
Adolescenti
Show More
Nejčastější otázky ke kurzům

PROFAMILIA

Fügnerova 766/6, 767 01 Kroměříž 

https://www.facebook.com/profamilia.cz

©2017