První kroky

Kurz pro rodiče dětí ve věku od 0 do 4 let

Motto: Nejdůležitější profesí je rodičovství.

Rodičům může občas připadat, že výchova dětí je úkol nad jejich síly. Jiní naopak věří, že se jim podaří vychovat své děti, aniž by se o dobrou výchovu museli nějak více snažit.


Pravdou je, že výchova je náročný a prvořadý úkol každého otce a každé matky. Řadu výchovných prvků
je však možné si usnadnit, pokud se rodiče snaží nad výchovou přemýšlet a převzít ověřené principy
od jiných. 


Každé dítě je jiné. Každé dítě má jiné rodiče a vyrůstá v jiném prostředí. Proto nelze stanovit univerzální
řešení a výchovnou metodu, i když jisté výchovné zásady existují. Jsou jimi např. společné řešení
problémů dětí, individuální přístup ke každému z nich, láska a úcta k nim, a to již v prvních měsících jejich života.

 

Náplň kurzu

Kurz První kroky je primárně určen pro rodiče dětí ve věku od 0 do 4 let. Užitečný však může být i pro rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě ve věku do 10 let.


Kurz probíhá formou osmi volně navazujících setkání, z nichž každé je tématicky zaměřeno na různé oblasti
výchovy dětí.


Témata jednotlivých setkání

 • Klíčové aspekty rozvoje dítěte

 • Rodinné prostředí

 • Temperament a dědičnost

 • Komunikace mezi manžely

 • Sourozenecké vztahy

 • Význam hry v životě dítěte

 • Rozvoj disciplíny a vůle

 • Výchova k empatii

Průběh kurzu

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor ProFamilia.

Nejčastější otázky ke kurzům