První písmena

Kurz pro rodiče dětí ve věku od 5 do 8 let

Období rozvoje dětské osobnosti a výchova ve "věku rozumu"

Specifika vývoje dětí v raném školním věku:
 

 • Vzdělávání a povaha dítěte

 • Používání autority

 • Vliv přátel a příbuzných

 • Role zábavy a vliv televize

 • Náboženská výchova

 • Rivalita mezi sourozenci

 • Úvod do lidské sexuality

Průběh kurzu

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor ProFamilia.


Naše další kurzy
První kroky
První kroky
Manželská láska
Manželská láska
Adolescenti
Adolescenti
Show More
Nejčastější otázky ke kurzům

PROFAMILIA

Fügnerova 766/6, 767 01 Kroměříž 

https://www.facebook.com/profamilia.cz

©2017