První písmena

Kurz pro rodiče dětí ve věku od 5 do 8 let

Období rozvoje dětské osobnosti a výchova ve "věku rozumu"

Specifika vývoje dětí v raném školním věku:
 

 • Vzdělávání a povaha dítěte

 • Používání autority

 • Vliv přátel a příbuzných

 • Role zábavy a vliv televize

 • Náboženská výchova

 • Rivalita mezi sourozenci

 • Úvod do lidské sexuality

Průběh kurzu

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor ProFamilia.


Naše další kurzy
Nejčastější otázky ke kurzům