Další články

Kurz První písmena v Praze zdárně ukončen


Dne 15. ledna 2017 byl zakončen kurz První písmena v ZŠ Parentes Praha. Hlavním tématem byla výchova dětí v prvních letech školní docházky.

V kurzu se manželské páry postupně zabývaly pěti případovými studiemi situací ve fiktivní rodině, nad kterými společně diskutovali, popisovali problémy, hledali možná řešení a vyměňovali si zkušenosti. Kurz byl určen pro rodiče prvňáčků ZŠ Parentes Praha.