Další články

Naši moderátoři na mezinárodním kongresu v Paříži


Moravští moderátoři Marie a Martin Kvapilíkovi se účastnili mezinárodního kongresu pořádaného mezinárodní federací IFFD. Účastnilo se ho kolem 200 moderátorů a koordinátorů kurzů z 27 zemí.


PROFAMILIA

Fügnerova 766/6, 767 01 Kroměříž 

https://www.facebook.com/profamilia.cz

©2017