Další články

Naši moderátoři na mezinárodním kongresu v Paříži


Moravští moderátoři Marie a Martin Kvapilíkovi se účastnili mezinárodního kongresu pořádaného mezinárodní federací IFFD. Účastnilo se ho kolem 200 moderátorů a koordinátorů kurzů z 27 zemí.