Další články

V Třebíči proběhl v termínu od ledna do března 2017 už čtvrtý kurz Manželská láska.


Letošního kurzu se zúčastnilo osm manželských párů. Kurz poukázal na mnohé stránky manželského života a byl povzbuzením pro všechny účastníky, kteří se poctivě zapojili do celého tříměsíčního kurzu. Během kurzu panovala mezi účastníky dobrá atmosféra a vznikla mnohá přátelství, která jsou skvělým výsledkem kurzu.

Setkání velké skupiny probíhalo v prostorách soukromé mateřské školy Světýlko, která usiluje o dobrou a účinnou spolupráci s rodiči při výchově dětí. Právě většina rodičů, kteří se zúčastnili kurzu má děti ve zmíněné školce.

Kurz je tak součástí společné snahy o podporu rodin v Třebíči. Děkujeme moderátorům za jejich úsilí o podporu manželství.