Další články

V Praze proběhlo školení moderátorů nového kurzu pro „singles“!


Na konci ledna (26.-28.1.2018) se na Základní škole Parentes Praha konal pilotní kurz Osobního projektu, což je relativně nový kurz pro mladé lidi cca od 22 do 32 let, kteří mají nejdůležitější životní rozhodnutí teprve před sebou.

Cílem kurzu je poskytnout kritéria pro správné rozhodování v zásadních životních otázkách. Pozornost je věnována také skloubení různých oblastí života, komunikačním dovednostem a schopnosti kriticky myslet a plánovat.

Mezi témata jednotlivých případů patři: práce, svoboda, vztahy, komunikace, přátelství a manželství.

Školení vedla Leticia Rodriguez de Santiago, ředitelka Family Enrichment, jedné ze dvou sekcí IFFD. Krátkou zprávu o pilotním kurzu si můžete přečíst na stránkách IFFD. Setkání se zúčastnila asi dvacítka potenciálních moderátorů z Čech, Moravy a Slovenska.

První kurz Osobní projekt odstartuje v Praze již na jaře tohoto roku!