Další články

V Praze zahájen první kurz pro mladé!


V neděli 8. dubna 2018 byl v Praze zahájen vůbec první kurz pro mladé a svobodné nazvaný Osobní projekt v Česku a na Slovensku. Moderátoři kurzu byli vyškoleni ředitelkou Family Enrichment, Leticií Rodriguez de Santiago, již na konci ledna.

Kurz je určen pro mladé lidi cca od 22 do 32 let, kteří mají nejdůležitější životní rozhodnutí teprve před sebou. Cílem kurzu je poskytnout kritéria pro správné rozhodování v zásadních životních otázkách. Pozornost je věnována také skloubení různých oblastí života, komunikačním dovednostem a schopnosti kriticky myslet a plánovat.

Mezi témata jednotlivých případů patři: práce, svoboda, vztahy, komunikace, přátelství a manželství.

Přihlášeno je v tuto chvíli 17 účastníků, setkání velkých skupin jsou v plánu každé dva týdny až do prázdnin vždy na Základní škole Parentes Praha.