Další články

V Praze zahájen kurz Manželská láska v angličtině!


Na Základní škole Parentes Praha proběhla již dvě setkání kurzu Manželská láska v angličtině (4.11. a 25.11.2018). Prvního setkání se zúčastnilo asi 20 zájemců o kurz, z nichž velká část se rozhodla kurzu zúčastnit a některé další páry se přidaly. Zajištěno bylo i hlídání dětí.

Je to vůbec poprvé, kdy ProFamilia zajišťuje kurz v jiném než českém jazyce. Důvodem byla vysoká poptávka anglicky mluvících komunit v Praze. Účast je skutečně mezinárodní: účastní se páry z Itálie, Francie, Kolumbie, Filipín a dalších zemí.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a prezentace kurzů a pomohli tak jeho zahájení!