Další články

V Kroměříži proběhl kurz pro rodiče dospívajících


Od října loňského roku do března 2019 se setkávalo 9 manželských párů nad případovými studiemi, které se věnovaly problémům a úskalí výchovy dospívajících dětí.

Rodiče diskutovali nad tématy výchovy k zodpovědnosti, zohlednění temperamentu a povahových vlastností dítěte při výchově, otázce prožívání sexuality, využívání a plánování volného času a také zamyšlení nad smyslem života a přijetí těžkých životních situací.

Otevřenější debaty a příklady řešení konkrétních rodinných situací účastníků probíhaly na malých skupinkách. Na ně vždy pravidelně navazovalo společné setkání pod vedením moderátora s následným shrnutím a představením palety různých řešení pro daný případ a výchovnou problematiku.

Podle slov účastníků byl kurz obohacením o možná řešení základních výchovných problémů dětí procházejících obdobím dospívání a nabídl cenné zkušenosti a příklady ze života o něco starších manželských párů. Nebyl to jen čas věnovaný studiu případových studií, ale také příležitost k setkání s jinými páry, chvíle s přáteli a rodiči, kteří ve svých rodinách prožívají obdobné situace a řeší podobné problémy. A někdy i toto samotné vědomí pomáhá lépe se vypořádat s naší konkrétní situací a najít ten správný způsob k jejímu řešení.