V Dobřejovicích už tuší, jak provést děti pubertou

Kurz Adolescenti zorganizoval na jaře 2019 spolek ProFamilia, z.s. pro rodiče žáků základní školy Navis z Dobřejovic na Praze-východ. Účastníci společně prošli sedm případových studií zaměřených například na výkon ve škole, sociální sítě, první kontakt s omamnými látkami, otázky sexuality nebo smrtelný úraz blízké osoby. Každému případu byly věnovány zhruba tři týdny času, ve kterých si jako první krok každý z účastníků případ nastudoval a poznamenal si své vlastní postřehy. Následovala diskuze v rodině mezi manželi, někdy i za účasti dětí.

Poté se scházely rodiny v malém okruhu 4-5 párů a rozebíraly spolu své názory, postoje a návrhy řešení dané situace. Zde byl prostor pro vyslovení otázek či pochybností a otevřené sdílení.

Finálním krokem pak bylo setkání všech účastníků za doprovodu zkušeného moderátora. Ten vedl společnou diskuzi, kterou obohatil o své vlastní vstupy a řadu praktických tipů například na knihy k dané tematice.

„Bylo skvělé být součástí skupiny, která má společný zájem a upřímně sdílí své pocity, názory a obavy. Jako velmi přínosné vnímám vstupy rodičů, kteří už se svými nejstaršími dětmi období puberty prošli. Každé setkání bylo velmi inspirativní a přineslo mi novou energii a trpělivost ke zvládání nálad a rychlých změn v chování mých ratolestí,“ říká Jitka Kvartková, jedna z účastnic kurzu.

Kurz je velmi návodný a obohacující. Jeho cílem je pomoci rodičům připravit se na výchovu dospívajících a být jim v období puberty pevnou oporou a chápavým průvodcem. Případové studie jsou doplněny vzdělávacím textem. Rodiče také vysoce cenili přínos moderátorů.

„Škola Navis si jako hlavní cíl klade pomoci rodinám při výchově a vzdělávání jejich dětí. Proto přirozeně spolupracuje se spolkem ProFamilia, který jiným způsobem usiluje o totéž,“ říká Jan Zicha, jeden ze zřizovatelů školy Navis.

Cílem kurzů ProFamilia není poskytovat hotová řešení a zaručené recepty, ale spíše přivést rodiče k zamyšlení nad tím, co by se dalo zlepšit, a poučit se z úspěchů i chyb ostatních rodičů.

„Děkuji rodičům za jejich upřímná sdílení, vedení školy Navis a spolku ProFamilia za organizaci tohoto kurzu. Jsem upřímně ráda, že jsem měla možnost se zapojit,“ říká Jitka Kvartková.

www.kvartkova.cz

 

 

 

 

Please reload

Další články

Celostátní setkání moderátorů ve Velkém Meziříčí

6.12.2019

XX. světový kongres IFFD v Londýně

17.11.2019

V Dobřejovicích už tuší, jak provést děti pubertou

6.10.2019

1/1
Please reload

PROFAMILIA

Fügnerova 766/6, 767 01 Kroměříž 

https://www.facebook.com/profamilia.cz

©2017