Další články

V Dobřejovicích už tuší, jak provést děti pubertou


Kurz Adolescenti zorganizoval na jaře 2019 spolek ProFamilia, z.s. pro rodiče žáků základní školy Navis z Dobřejovic na Praze-východ. Účastníci společně prošli sedm případových studií zaměřených například na výkon ve škole, sociální sítě, první kontakt s omamnými látkami, otázky sexuality nebo smrtelný úraz blízké osoby. Každému případu byly věnovány zhruba tři týdny času, ve kterých si jako první krok každý z účastníků případ nastudoval a poznamenal si své vlastní postřehy. Následovala diskuze v rodině mezi manželi, někdy i za účasti dětí.

Poté se scházely rodiny v malém okruhu 4-5 párů a rozebíraly spolu své názory, postoje a návrhy řešení dané situace. Zde byl prostor pro vyslovení otázek či pochybností a otevřené sdílení.

Finálním krokem pak bylo setkání všech účastníků za doprovodu zkušeného moderátora. Ten vedl společnou diskuzi, kterou obohatil o své vlastní vstupy a řadu praktických tipů například na knihy k dané tematice.

„Bylo skvělé být součástí skupiny, která má společný zájem a upřímně sdílí své pocity, názory a obavy. Jako velmi přínosné vnímám vstupy rodičů, kteří už se svými nejstaršími dětmi období puberty prošli. Každé setkání bylo velmi inspirativní a přineslo mi novou energii a trpělivost ke zvládání nálad a rychlých změn v chování mých ratolestí,“ říká Jitka Kvartková, jedna z účastnic kurzu.

Kurz je velmi návodný a obohacující. Jeho cílem je pomoci rodičům připravit se na výchovu dospívajících a být jim v období puberty pevnou oporou a chápavým průvodcem. Případové studie jsou doplněny vzdělávacím textem. Rodiče také vysoce cenili přínos moderátorů.

„Škola Navis si jako hlavní cíl klade pomoci rodinám při výchově a vzdělávání jejich dětí. Proto přirozeně spolupracuje se spolkem ProFamilia, který jiným způsobem usiluje o totéž,“ říká Jan Zicha, jeden ze zřizovatelů školy Navis.

Cílem kurzů ProFamilia není poskytovat hotová řešení a zaručené recepty, ale spíše přivést rodiče k zamyšlení nad tím, co by se dalo zlepšit, a poučit se z úspěchů i chyb ostatních rodičů.

„Děkuji rodičům za jejich upřímná sdílení, vedení školy Navis a spolku ProFamilia za organizaci tohoto kurzu. Jsem upřímně ráda, že jsem měla možnost se zapojit,“ říká Jitka Kvartková.

www.kvartkova.cz