Další články

XX. světový kongres IFFD v Londýně


Ve dnech 18. – 20. října 2019 se uskutečnil XX. světový kongres IFFD v Londýně. Během prodlouženého víkendu proběhl v pátek 18. října Světový kongres lídrů národních organizací pořádajících kurzy IFFD, v sobotu 19. října Světový kongres zástupců kurzu Osobní projekt a paralelně také Světový kongres rodin, které se aktivně účastní nebo se zajímají o kurzy pořádané IFFD.

Za Českou republiku se tohoto kongresu zúčastnili Marie a Martin Kvapilíkovi, Michal Šabatka, Martin Jurek a jako pozorovatelé kurzu Osobní projekt Terezie Kvapilíková a Václav Kubíček.

Páteční program zahájil prezident IFFD Mario Armella z Mexika. Ve svém projevu připomněl cíle IFFD vytyčené na minulém kongresu v Mexiku rozšířit kurzy celkově do 70 zemí. Tento záměr se úspěšně naplnil.

Javier Vidal Quadras a Leticia Rodriguez ve svém příspěvku uvedli skutečnost, že za posledních 15 let se udělaly mnohé kroky ke zlepšení činnosti technické komise, zavedla se pravidelná setkání se zástupci jednotlivých národních organizací (skype telefonáty) a také probíhalo aktivní zapojení do činnosti OSN. Byly prezentovány výsledky práce tří mezinárodních týmů, které testovaly nové nástroje řízení a komunikace. Podnětná byla přednáška Enrique Rojase na téma Leadership.

V dalších vstupech zazněly příspěvky týkající se zkušeností s organizováním kurzu Manželská láska v Německu, Osobního projektu v Anglii, zážitky z pobytu rodin v Torreciudad a také informace o vzdělávací aktivitě Family without barriers, která probíhá ve Španělsku.

Sobotní program kongresu opět zahájil prezident IFFD Mario Armella. Dopoledne jsme vyslechli zajímavou přednášku Thomase Lickony na téma Výchova děti k laskavosti (Raising kind kids). Velmi hutný a zajímavý příspěvek s obsáhlou prezentací 200 slidů. V odpoledním programu proběhly 2 kulaté stoly a podnětná přednáška sira Harryho Burnse na téma Rodina a dobrý život (Family and wellness).

Závěr dne patřil slavnostnímu galavečeru, kde předvedli svá hudební a taneční vystoupení zástupci Německa, Austrálie, Filipín, Keni a Španělska.

V neděli pokračoval kongres přednáškou Arta a Loretty Benettových o temperamentu u dětí (The temperament God gave your kids), příspěvkem Toma Harrisona o výchově dětí a mladých lidí k zodpovědnému chování na internetu (Flourishing online) a prezentací Shaunti Feldhahn Tajemství šťastných manželství (Secrets of happy marriages).

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelském a příjemném prostředí kongresového paláce Queen Elizabeth Centre poblíž Westminster Abbey. Ani plánované demonstrace ohledně Brexitu nenarušily pokojný průběh kongresu a bezpečí účastníků této mezinárodní akce.